Your browser does not support JavaScript!
醒吾科技大學 時尚產業經營管理系
歡迎光臨 醒吾科技大學
系辦成員

 

系主任

姓名

何依倫

學歷

中華大學科技管理研究所博士

電話

02-26015310#2400

信箱

096063@mail.hwu.edu.tw

職代 張黎琴

系秘書

姓名

張黎琴

學歷

中央大學企業管理學士博士生

長庚大學企業管理研究所碩士

電話

02-26015310#2408

信箱

080023@mail.hwu.edu.tw

職代 鍾羽湘

系助教

姓名

鍾羽湘

學歷

醒吾科技大學行銷與流通管理研究所碩士

電話

02-26015310#2401

信箱

082016@mail.hwu.edu.tw

職代 張黎琴